AB Willer Styrborr

AT-borrning

AT-borrning är en avancerad borrmetod som bygger på att det sitter en rullborrkrona monterad på borrutrustningen. Denna teknik klarar att genomborra berg, vilket gör den lämplig för tuffare förhållanden där JT-tekniken inte är tillräcklig.

Fördelar med AT-borrning

En betydande fördel med AT-borrning är dess robusthet och kapacitet att hantera utmanande terräng. Genom att använda en rullborrkrona kan borrningen penetrera berg och andra hårda material med relativ lätthet, vilket gör det möjligt att utföra borrningar i områden där markförhållandena är svåra. Detta öppnar upp nya möjligheter för projekt som kräver djupare penetration eller som utförs i kuperade eller bergiga områden.

 

AT-borrning erbjuder också hög precision och effektivitet, vilket är avgörande för projekt där noggrannhet är viktig. Genom att styra borrningen med precision kan önskade måldestinationer nås med minimal felmarginal, vilket sparar tid och resurser jämfört med mindre exakta metoder. Dessutom minimerar AT-borrning behovet av omfattande markstörningar, vilket minskar miljöpåverkan och risken för skador på omgivande infrastruktur.

Användningsområden för AT-borrning

AT-borrning används främst i projekt där markförhållandena är särskilt utmanande eller där djup penetration krävs. Den används ofta inom bergsbyggnad och tunnelkonstruktion för att skapa hål för fundament eller för att undersöka geologiska formationer. Dess robusta natur gör den också lämplig för olje- och gasindustrin, där den kan användas för att borra brunnar genom bergformationer.


Utöver detta används AT-borrning också inom geotekniska och miljöprojekt för att ta prover från djupa lager av jord eller för att installera övervakningsutrustning i svårtillgängliga områden. Dess förmåga att hantera tuffa förhållanden och penetrera hårda material gör den till ett värdefullt verktyg i en mängd olika tillämpningar där andra borrmetoder når sina gränser.

Kontakta oss

Följ oss:

Hör av dig!