AB Willer Styrborr

JT-borrning

JT-borrning är en avancerad borrmetod som används för att förlägga skyddsrör i marken utan att behöva schakta. Denna teknik är särskilt lämplig för normala markförhållanden där konventionell grävning skulle vara opraktiskt eller störande.

Fördelar med JT-borrning

En av de primära fördelarna med JT-borrning är dess förmåga att minimera markstörningar. Genom att använda precisionsstyrning kan borrningen utföras med minimal påverkan på omgivande miljö och befintlig infrastruktur. Detta minskar risken för skador på rörledningar, kablar och andra underjordsanläggningar.

 

JT-borrning erbjuder också betydande kostnadsbesparingar jämfört med traditionell grävning. Genom att undvika behovet av att schakta stora områden minskas arbetskraftskostnader och materialåtgång avsevärt. Dessutom minskar den kortare projekttiden även kostnader relaterade till trafikomledningar och andra störningar för allmänheten.

Användningsområden för JT-borrning

JT-borrning används inom en mängd olika branscher och tillämpningar. I telekommunikationssektorn används den för att installera fiberkablar för bredbandsnätverk, vilket möjliggör snabbare internetuppkopplingar. Inom vatten- och avloppsbranschen används JT-borrning för att lägga nya rörledningar eller för att ersätta och uppgradera befintliga nätverk utan att störa vattenförsörjningen.

 

I byggbranschen används JT-borrning för att skapa stabiliserade grundläggningar eller för att installera geotermiska värmesystem. Dess precision och mångsidighet gör det till ett värdefullt verktyg för projekt där skyddet av befintlig infrastruktur och miljön är avgörande.

Kontakta oss

Följ oss:

Hör av dig!