AB Willer Styrborr

Borrning

Borrning är en viktig och mångsidig teknik som används inom många olika branscher och för en mängd olika ändamål. En del branscher som borrning används inom är bygg- och anläggningssektorn, och för installation av underjordiska infrastrukturer som rör och kablar. Borrning kan utföras på många olika sätt beroende på markförhållanden och specifika behov.

Vad kan borrning användas till?

Borrning spelar en avgörande roll i många aspekter av vårt dagliga liv och samhällets funktion. Det gör det möjligt att installera vital infrastruktur utan att behöva gräva upp stora områden, vilket sparar tid och pengar samt minimerar störningar för människor och miljö. 

 

Effektiva användningsområdena för borrning innefattar att lägga rörledningar för vatten, avlopp och gas, vilket möjliggör installation utan behov av stora utgrävningar, särskilt i urbana områden. Dessutom kan borren användas för att dra fiberoptiska kablar och elkablar för att möta behovet av högkvalitativ internetanslutning och elförsörjning.

Olika typer för specifika ändamål

Det finns flera typer av borrning, var och en med sina egna specifika tekniker och tillämpningar. På AB Willer är vi specialiserade inom styrd borrning, AT-borrning och JT-borrning.

Styrd borrning

En teknik som gör det möjligt att borra horisontella hål med hög precision under marken. Detta görs med hjälp av avancerad utrustning som kan styra borrkronans riktning, vilket gör det möjligt att navigera runt hinder som vägar, floder och byggnader. Fördelar:

 • Precision: Styrd borrning är exakt i trånga utrymmen.
 • Minskad markstörning: Minimal schaktning minskar skador.
 • Flexibilitet: Anpassningsbar för olika projekt.
 • Bättre säkerhet: Minskar olycksrisk genom sin precision.
 • Effektivitet: Snabbare och billigare än traditionella metoder.

AT är en borrmetod där en rullborrkrona är monterad på borrutrustningen. Denna teknik är särskilt utformad för att kunna genomborra berg och används främst i tuffare förhållanden där JT-tekniken inte är tillräcklig. Fördelar:

 • Effektiv vid tuffa förhållanden: Klarar av berg och svåra markförhållanden.
 • Djupborrning: Rullborrkronan når djupa nivåer för långa rörsträckor.
 • Precis: Ger exakt kontroll i känsliga områden och nära strukturer.
 • Minskar risken för markskador: Fokuserar på punktborrning för att minska skador.
 • Mångsidig: Anpassningsbar för olika miljöer och projekt.
 

JT är en metod för att installera skyddsrör i marken utan att behöva schakta. Det innebär att man använder en borr för att skapa håligheter där röret sedan kan placeras. Fördelar:

 • Minimal markstörning: Genom att undvika schaktning.
 • Snabbare installation: Snabbare än schaktning, vilket sparar tid och pengar.
 • Mindre påverkan på omgivningen: Genom att undvika stora schaktarbeten.
 • Användbarhet under olika markförhållanden: Fungerar bra i olika markförhållanden.
 • Förbättrad säkerhet: Minskar olycksrisker genom att eliminera schaktning.

Kontakta oss

Följ oss:

Hör av dig!